Primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Na sam blagdan sv. Josipa u Reciklažnom dvorištu obavljena je primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Riječ je o ukupno 355 spremnika namijenjenih za odlaganje papira - 300 spremnika od 120 l, 45 spremnika od 240 l i 10 spremnika 360 l. Nabava ovih spremnika realizirana je temeljem poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljenog 2018. Općina Vela Luka se po objavi ovog poziva prijavila na isti te potom i sklopila ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U sklopu istog poziva u narednom periodu predviđena je i nabavka još 270 spremnika od 120 l, 40 spremnika od 240 l i 10 spremnika od 360 l za odlaganje plastične ambalaže. Primopredaji spremnika nazočile su načelnica Sektora za zaštitu okoliša iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gđa. Aleksandra Čilić i načelnica Katarina Gugić.