Nova oprema Dječjeg vrtića Radost

U velolučki Dječji vrtić "Radost" stigao je novi namještaj i oprema. Sredstva u iznosu od 155.872.55 kuna osigurala je jedinica lokalne samouprave putem natječaja LAG-5 koja su odobrena od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ovom prilikom važno je napomenuti da je u proteklih nekoliko godina lokalna samouprava u ovoj odgojnoj ustanovi uredila dvorište, uvela ljetnu popodnevnu smjenu i sportski program, popodnevnu smjenu za predškolske uzraste, pripremila program mjera unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanje, te izradila projektnu dokumentaciju i dobila građevinsku dozvolu za rekonstrukciju Dječjeg vrtića. (T.D.)