Promocija Vele Luke među nautičarima

U uglednom nautičkom magazinu Yachts Croatia objavljen je prilog o Veloj Luci i značajnom prapovijesnom arheološkom lokalitetu Veloj spili. Ovom prilikom valja napomenuti da su ciljana publika spomenutog magazina nautičari kojima se na vrlo atraktivan način predstavlja Vela Luka i njen akvatorij, kao poželjna nautička destinacija. Osim na engleskom jeziku ovaj je novinski tekst preveden na još 7 stranih jezika te objavljen na nautičkom blogu. Nakon objave spomenutih novinskih tekstova lokacija Vele spile pojavljivat će se ubuduće kao marker na mapi lokacija koje se preporučuju posjetiti prilikom planiranja putovanja stranih nautičara. (T.D.)