Odobrena sredstva za nastavak radova na putničkom terminalu

Na drugom pozivu za sufinanciranje unapređenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa Županijska lučka uprava Vela Luka uspješno je prijavila projekt "Izgradnja pomorsko-putničkog terminala Vela Luka". U prethodnom periodu, općina Vela Luka dala je sve potrebne suglasnosti i potvrde projekta terminala kako bi se mogla izvršiti prijava projekta. Vrijednost projekta je veća od 111 milijuna kuna, a prihvatljivih troškova 90 mil kuna od čega 85% sredstava financira se iz Kohezijskog fonda,a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Ovaj projekt je od iznimnog značaja za cijeli otok Korčulu, a od životne važnosti za općinu Vela Luka. Izgradnjom nove trajektne luke na lokaciji bivše tvornice "Jadranka" omogućit će se uspostavljanje kvalitetnijih trajektnih i brodskih, redovnih i sezonskih, međunarodnih i domaćih veza što će pridonijeti razvoju cijelog otoka, a luka će moći prihvatiti i veće brodove na kružnim putovanjima.