Brojni građevinski radovi u mjestu

U Veloj Luci je u tijeku realizacija nekoliko komunalnih i infrastrukturnih projekata. U tijeku su radovi na proširenju elektrifikacije okolnih uvala, proširenju mreže sustava odvodnje u centru mjesta, saniranje urušene obale ispred hotela "Ožbalt", kao i nekadašnjeg plivališta u uvali Kale. U isto vrijeme uređuju se i probijaju nove dionice šumskih i poljskih putova, te nerazvrstanih cesta na sjevernom dijelu velolučke Općine. Uz navedene komunalne radove u tijeku je izgradnja prve faze Luke nautičkog turizma kapaciteta 120 vezova. Uskoro također započinje izgradnja Reciklažnog dvorišta na području Poduzetničke zone. Vela Luka je u ovom trenutku jedno veliko gradilište. Pojedini komunalni zahvati biti će završeni do početka glavnog dijela turističke sezone, a neki će biti nastavljeni nakon ljeta, odnosno koncem rujna ili početkom listopada s obzirom na skorašnju zabranu radova, koja po prošlogodišnjoj odluci Općinskog vijeća stupa na snagu već 15. svibnja tekuće godine, što je mjesec dana ranije nego je to bilo prijašnjih godina. (T.D.)