Drage Luške i Lučani,

biti načelnica naše Vele Luke za mene je velika čast i odgovornost. Pri kraju mog prvog mandata imam potrebu još jednom Vam se obratiti i zahvaliti na podršci i nesebičnoj pomoći koju ste mi pružili. Podijelili smo mnogo lijepih trenutaka, a zajedničkim snagama smo se nosili s izazovima današnjice. Na tome Vam još jednom iskreno i od srca hvala.

Vela Luka danas nije isto mjesto kao 2017. godine. Gledajući kroz mjesto vidljive su promjene i konkretni projekti - od projekata u području turizma i kulturne baštine, preko infrastrukturnih projekata gospodarenja otpadom, elektrifikacije, vodoopskrbe i odvodnje pa sve do samog uređenja mjesta. Ulagali smo i brinuli o našim najmlađima, odgoju i obrazovanju, zdravstvu, sportu i kulturi. Ponosna sam što su naši projekti najvećim dijelom realizirani putem europskih i nacionalnih bespovratnih sredstava.

Sve ove promjene rezultat su velikog truda, iskustva i sposobnosti tima ljudi koji je cijelo vrijeme inzistirao na vrijednostima poštenja i ljubavi prema našem mjestu. Pokazali smo kako razvoj mjesta ne mora ovisiti o famoznim vertikalama nego o volji i radu.

Svjesna sam da prostora za napredak ima i nije uvijek bilo lako donijeti ispravne odluke. Međutim, jedno je jasno. Na izazove pandemije te neke dosad neviđene i u našem mjestu neuobičajene situacije najbolje je odgovoriti kroz pribranost, zajedništvo i nastaviti sigurnim smjerom koji garantira napredak za našu Velu Luku.

Prije četiri godine stavila sam Vam na raspolaganje svoje znanje, viziju, ponudila sam Vam rješenja neopterećena političkim igrama, a obećala sam Vam žensku upornost, novi zaokret, energičnost i optimizam. Danas tome dodajem neprocjenjivo iskustvo u radu Općine i realizaciji općinskih projekata i aktivnosti.

Vjerujem da ću Vaše povjerenje kao načelnica dobiti i za sljedeći mandat u koji krećem s porukom koju svaki dan osjećam, slušam i živim: SIDRIN TE U SRCU VALO VELOLUŠKA.

Vaša načelnica!

Katarina Gugić

Nakon što je društvo Komunalac d.o.o. ishodilo građevinsku dozvolu za sekundarnu mrežu kanalizacije (centar mjesta) proteklog mjeseca je ishođena i građevinska dozvola za podsustav Zubaća vala čime su kompletirane dozvole za cijelu Aglomeraciju sustava odvodnje Vela Luka. Slijedi upit prema Hrvatskim vodama s namjerom aplikacije prema europskim fondovima za raspisivanje natječaja za nastavak izgradnje sustava odvodnje u Veloj Luci.

Dana 9. travnja u Reciklažnom dvorištu u Veloj Luci obavljena je treća, ujedno i posljednja primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji su Općini Vela Luka dodijeljeni temeljem poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U ovoj isporuci zaprimljeno je ukupno 320 spremnika namijenjenih za odlaganje plastike. Tijekom prve dvije isporuke bilo je isporučeno 45 metalnih kontejnera od 1100 l namijenjenih za otpadni papir, staklo i plastiku kao i 300 spremika volumena za plastični otpad. Nabavkom ovih spremnika osiguravaju se preduvjeti za bolju kvalitetu usluge i zbrinjavanja otpada kao i kontinuitet aktivnosti Općine Vela Luka i Komunalnih djelatnosti d.o.o. u pogledu gospodarenja otpadom.

U tijeku je probijanje poljskog i protupožarnog puta u predjelu Doci. 

Ako vam je, dragi moji, poznat opus Aurelija Augustina, poglavito njegovo kapitalno djelo "De civitate Dei", zacijelo ćete se sjetiti njegove poznate premise: "Ljubav prema Bogu, dovedena do mržnje prema sebi, rađa nebesku državu, dok ljubav prema samome sebi, dovedena do mržnje prema Bogu, rađa zemaljsku državu". Prilagođeno jeziku današnjice, očito je mržnja i prema Bogu i prema čovjeku pretvorila hrvatsku državu u ovo što jest. U povijesti svijeta iznimno je malo primjera da je u određenim prijelomnim trenucima evolucijski proces krenuo u suprotnom smjeru; da je epoha koja prethodi bila kulturološki i civilizacijski superiorna onoj koja je uslijedila nakon nje. Jedan od takvih primjera propast je Rimskog Carstva; u stoljećima koja su uslijedila u Europi je zamro urbanizam i gradski život, trgovina i gospodarstvo, higijenske i uljudbene navike - nakon propasti Rima Europa nije više imala kanalizacije sve do 19. stoljeća. U hrvatskom slučaju, takav veliki lom dogodio se 1991. U nametnutom krvavom ratu Hrvati su nakon pustih stoljeća napokon dobili svoju državu, međutim, očito je da do dandanas ne znaju što bi s njom.