Značajni ulov male plave ribe

Četiri velolučke ribarske ekipe i u ovom ribarskom mraku love značajne količine miješane male plave ribe koju odmah po dolasku plasiraju na domaće tržište, dijelom riboprerađivačkim pogonima širom Dalmacije kao i u dalmatinska ribogojilišta. Tek neznatan dio miješane plave ribe prodaju domicilnom stanovništvu putem ribarnica ili pak izravno na svojim brodovima. (T.D.)