Akcija asfaltiranja ceste Bradat - Mikulina luka

Kategorija: Vijesti Napisao/la sdp Hitova: 92

Organizacijski odbor za asfaltiranje nerazvrstane prometnice od predjela Bradat do vrha Mikulina Luke obavještava vlasnike nekretnina s navedenog područja da je u srijedu navečer održan sastanak zainteresiranih građana i predstavnika Općine radi asfaltiranja spomenute lokalne prometnice te da je tom prilikom jednoglasno dogovoreno da se odmah krene u realizaciju ovog projekta. S jednom trećinom sredstava financirat će ga vlasnici nekretnina, a s dvije trećine jedinica lokalne samouprave i to na način da će Općina na svaku uplaćenu kunu od strane građana donirati još dvije kune.

Planirano je asfaltirati 1200 metara prometnice, širine tri metra i debljine asfalta 5 centimetara od Bradata do vrha Mikulina luke s lijeve i desne strane. Ukupna predviđena vrijednost ovog zahvata u ovom trenutku kreće se oko 660 tisuća kuna, od kojih građani moraju osigurati oko 225 tisuća kuna.

Prisutni vlasnici nekretnina jednoglasno su izglasali da vlasnici kuća s navedenog područja trebaju uplatiti 7500 kuna po kući, vlasnici višegodišnjih obradivih nasada (maslina, vinograda i drugih obradivih kultura) 1500 kuna te vlasnici neobradivog zemljišta (šuma i pašnjaka) 750 kuna. S uplatama donacija kreće se odmah zaključno s danom 30.ožujka 2022.godine. Uplate se mogu vršiti obročno do navedenog datuma. Donacije se mogu uplaćivati izravno putem općinske blagajne svakog utorka i četvrtka u vremenu od 8 do 12 sati, ili na poseban žiro račun Općine Vela Luka, kojega su građani dobili u pismenom obliku ili će ga čim prije dobitina svoje kućne adrese.

O svim drugim pojedinostima i događanjima vezanim za realizaciju projekta građani će biti redovito informiranu putem medija, kao i osobno dopisima na kućne adrese.

S poštovanjem!

Organizacijski odbor