Akcija za asfaltiranje ceste do Maslinove

Kategorija: Vijesti Napisao/la sdp Hitova: 253

Sinoć je u općinskoj vijećnici održan sastanak Inicijativnog odbora za asfaltiranje lokalne prometnice od Pupnja do Maslinove, kao i vlasnika nekretnina s navedenog područja. Dogovorena je financijska konstrukcija ovog projekta u kojoj će sudjelovati građani, Općina Vela Luka i Elektrojug. Ukupna vrijednost projekta je 795 tisuća kuna. Vlasnici nekretnina trebaju osigurati 200 tisuća kuna, Općina 400 tisuća kuna, a Elektrojug između 150 i 200 tisuća kuna. Dogovoreno je da se odmah krene s prikupljanjem donacija građana na način da će vlasnici kuća koje se koriste u komercijalne svrhe projekt donirati s 5 tisuća kuna po stambenom objektu. Vlasnici kuća koje se ne koriste u komercijalne svrhe s 3 tisuća kuna. Vlasnici obradivih poljoprivrednih površina koji imaju pristup na samu prometnicu s 2 tisuće kuna. Vlasnici maslinika, pašnjaka i šuma udaljenih od ceste s 1000 kuna, te vlasnici nekretnina od uvale Maslinova do uvale Poplat koji stalno ili povremeno prolaze navedenom prometnicom s 1000 kuna. Donacije će se uplaćivati na poseban račun Općine putem opće uplatnice ili izravno na općinsku blagajnu do prvog travnja, a najkasnije do 30. svibnja tekuće godine. Nakon svake uplate građani će pismenim putem na kućne adrese biti redovito obavještavani o uplaćenim donacijama i svim donatorima. Također je dogovoreno da se sva trenutna, kao i planiranja kopanja postojeće prometnice do vlasnika kuća radi polaganje kabela za struju moraju obaviti čim prije, odnosno do početka asfaltiranje prometnice. Širina asfaltnog sloja bit će 3 metra i 75 centimetara, a debljina 4 centimetra. Izvršenje radova planira se do kraja lipnja 2020. godine. Sve navedeno dogovoreno je u suradnji s Općinom čiji su predstavnici prisustvovali ovom radnom sastanku. (T.D.)